top-img

Projekti

paper2

Vlastitim idejama stvorili smo projekte koji su povezali različite ciljne skupine i ostvarili društveno korisnu ulogu u vremenu i prostoru u kojem su nastali.

Nacionalna konferencija o mediteranskoj poljoprivredi Dalmatinka

U sklopu projekata pokrenutih pod motom inspiriramo poljoprivredu, agencija Apriori World odlučila je utemeljiti prvu nacionalnu konferenciju o mediteranskoj poljoprivredi, Dalmatinku. Cilj Dalmatinke je povezati poljoprivrednu zajednicu i ribarski sektor te pokrenuti raspravu o aktualnim temama, izazovima, rješenjima i dobrim…

PRO PR Awards

Nakon analize svjetskih, europskih i nacionalnih programa nagrađivanja strukovnih udruženja za odnose s javnošću, došli smo do zaključka da ne postoji program nagrađivanja stručnjaka kao pojedinca, koji se bave odnosima s javnošću ili su dio komunikacijskih procesa, a koji doprinose razvoju struke odnosa s javnošću.

Agro Startup

Misija ovog projekta je poljoprivrednoj, financijskoj i utjecajnoj javnosti predstaviti nove vrijednosti i nova rješenja koja mogu stvoriti nove mogućnosti kroz edukacijsku i promotivnu točku temeljenu na znanju.