Predsjednik organizacijskog odbora FOCUS konferencije kao poseban gost ”Club of Venice”

Kao jedini hrvatski predstavnik i posebni gost u ”Club of Venice” i Vijeću Europe, g. Danijel Koletić bio je dio dvodnevne konferencije o problemima komunikacije i izazovima s kojima se suočavaju javne uprave, vladini komunikacijski lideri i njihove vodeće strategije…

Danijel Koletić, direktor Apriori World-a, sudjelovao na EBRD-ovoj konferenciji u Egiptu

Kao certificirani konzultant EBRD-a, g. Danijel Koletić, direktor Apriori World-a, sudjelovao je na drugoj međunarodnoj konferenciji savjetničkih stručnjaka EBRD-a u Kairu u Egiptu od 14. do 15. studenoga 2018. godine na temu Digitalizacija: mogućnosti za inovacije u savjetovanju. Bila je…

Apriori World – prva regionalna agencija s web stranicom u skladu s europskom Direktivom o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Prema Direktivi o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora koja na snagu stupa od 23. rujna 2018., javni sektor će se morati prilagoditi, ali Direktiva će zasigurno postati standard i u privatnom sektoru.